360fans29207086 发表于 2023-3-9 17:16

360重装系统开机显示cnu crub version2.04

360重装系统开机显示cnu crub version2.04

360fans29207086 发表于 2023-3-9 17:17


360fans29207086 发表于 2023-3-9 21:06

系统也进不去了,烦死了

桓瑞 发表于 2023-4-4 23:34

您这个典型是重装失败了,建议您使用PE再次重装一下哈。
页: [1]
查看完整版本: 360重装系统开机显示cnu crub version2.04