360fans_PNlCBa 发表于 2021-11-5 17:01

加固中...加固中...加固中...加固中...加固中...

真的是因为排队吗

加固保客服003 发表于 2021-11-8 16:39

您好,如遇加固高峰,加固量过大,需按提交顺序排队,加固较慢属于正常情况。您可耐心等待下,或避开加固高峰,稍晚再尝试。给您带来不便还请谅解。谢谢!
页: [1]
查看完整版本: 加固中...加固中...加固中...加固中...加固中...