wangoldbig 发表于 2021-6-4 19:33

360杀毒疑似误杀IObit Smart Defrag 7.0.0 的文件

系统休眠唤醒后360杀毒报磁盘碎片整理软件IObit Smart Defrag 7.0.0 安装目录里的一个文件,怀疑是误报,请查明。
https://p0.ssl.qhmsg.com/dr/750__100/t01836fea87ba7c35a5.png


IObit Smart Defrag官网地址:https://www.iobit.com/en/iobitsmartdefrag.php

漠视迩旳骄傲 发表于 2021-6-4 20:50

您好,我们分析一下,有进度同步您。
页: [1]
查看完整版本: 360杀毒疑似误杀IObit Smart Defrag 7.0.0 的文件