GSolaris 发表于 2018-12-24 12:16

重要公告!!!【360压缩】右键无显示操作菜单问题解决方案

本帖最后由 GSolaris 于 2019-1-31 10:32 编辑

近期收到很多小伙伴表示想要右键操作压缩或解压缩文件操作,右键突然没有360压缩的菜单显示了!{:4_104:}

反馈:请问为什么我们电脑不能右键压缩了。
反馈:右键没有360压缩相关选项
反馈:右键没有解压选项
反馈:右键没有压缩选项
反馈:工具里的右键管理器不在了,怎么回事啊?文件夹怎么压缩?
反馈:右键没有压缩和解压缩快捷按钮
反馈:请问新版的360压缩为何没有右键解压缩了,而且没有看到右键菜单管理器
反馈:升级了之后 为什么在我的右键就没有压缩选项了啊

经联系小伙伴具体分析查看原因为:

腾讯电脑管家新上线工具——【权限雷达】阻止拦截导致,360压缩新安装或升级覆盖安装,右键菜单插件被禁用导致(在一次拦截之后,后面会自动拦截)


解决方案:1、最新版本4.0.0.1170版本已修复,麻烦可以直接点击此链接:http://dl.360safe.com/360zip_setup_4.0.0.1170.exe下载覆盖安装即可!
2、打开腾讯电脑管家-【权限雷达】-已阻止软件-将360压缩右键菜单恢复启用即可
3、在腾讯电脑管家主界面-右侧【电脑加速】-下方优化记录或开机时间管理-将360压缩右键菜单恢复启用即可

360fans_75898719 发表于 2018-12-24 19:58

了解         

es_king 发表于 2018-12-25 01:18

{:15_452:}

lisi586720 发表于 2018-12-25 11:04


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

小树熊crv 发表于 2018-12-26 02:24

感谢分享~ {:4_90:}{:4_90:}

digu770585 发表于 2018-12-31 20:50


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

huan086140 发表于 2019-1-7 10:47


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

shunyou049 发表于 2019-1-8 11:01


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

360fans_heh4OR 发表于 2019-1-9 11:04


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

360fans2813246490 发表于 2019-1-11 11:43


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

qiehe01552 发表于 2019-1-12 11:02


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

yewenhao46 发表于 2019-1-13 09:38

{:4_109:}{:4_109:}{:4_109:}

nan4112206 发表于 2019-1-13 11:04


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

mu82711179 发表于 2019-1-15 11:19


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

fangbo2244 发表于 2019-1-16 11:03


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

360fans2813246490 发表于 2019-1-17 11:07


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

canlu43639 发表于 2019-1-18 11:13


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

huan086140 发表于 2019-1-19 11:06


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

shunyou049 发表于 2019-1-19 23:10


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

huan086140 发表于 2019-1-20 11:08


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

王梁 发表于 2019-1-20 15:47

{:15_458:}

yidou57872 发表于 2019-1-21 11:08


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

han0659048 发表于 2019-1-22 11:08


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

mu82711179 发表于 2019-1-23 11:08


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

360fans2813248259 发表于 2019-1-24 11:00


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

laifei1452 发表于 2019-1-25 11:02


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

gu42377432 发表于 2019-1-26 11:05


了解         http://tianya.bceapp.com/ksa/1.gif

yidou57872 发表于 2019-1-27 11:05


了解         http://hao123.bceapp.com/ksa/1.gif

yewenhao46 发表于 2019-1-28 08:59

{:4_109:}{:4_109:}{:4_109:}

360fan_m3531860 发表于 2019-4-24 16:10

还是不行呀!而且我没有安装腾讯管家呀~
页: [1] 2
查看完整版本: 重要公告!!!【360压缩】右键无显示操作菜单问题解决方案