zhaoxi74 发表于 2024-3-19 12:28

★原创古体☆随感

★原创古体☆随感

开润泽九州,
心洒春沐悠。
每悦芳色搂,
天绮野来羞。   
   
--江西省上饶市德兴市凤凰大道靠近德兴市人民医院

wjsfds 发表于 2024-3-20 08:01

                           
原创作品要调整好行距和首行缩进啊!
页: [1]
查看完整版本: ★原创古体☆随感